Satış ve Destek için:
T: 0216 572 95 94
E: info@fsdyazilim.com
Kategoriler
Alphacam Router

Alphacam Router

Alphacam Router, hızlı, etkili takımyolları ve güvenilir, işlemeye hazır G kodu oluşturmak isteyen üreticiler için tasarlanmış tam teçhizatlı, kullanımı kolay bir CAM programıdır. Takım atama ve işleme teknikleri Ağaç sektörüne özel olarak tasarlanmıştır.

AlphaCAM 2014 - Genel Özellikleri
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
NC Dosyası Gönderme
NC File Output
NC Dosyası Listeleme
Post Processor Seçimi
Printer/Plotter Gönderme
Aktif Çizime Dışarıdan Çizim Alma 
Geometri ya da Takım Yolu Olarak NC Dosyası Alabilme 
Resim Dosyası Alabilme 
Rapor Oluşturma ve Düzenleme ( Düzenleme için geçerli Alphacam anlaşması gereklidir. ) ****
Raster Dosyasını Vektörel Çizime Çevirme 
Çizim Şablonu Açma/Kaydetme   
Kullanıcı Tarafından Tanımlanabilir AlphaCAM Fontu   
AlphaCAM 2014 - CAD Dosyası Alma
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
DXF, DWG 
IGES ( Yüzey olarak ) 
IGES Healing OPTOPTOPTOPT
Rhino  
STL  
STEP  
IGES ( Katı Modelleme olarak )   
ACIS, CADL, VDA, ANVIL   
3D XYZ Points   
Part Modeler   
SolidWorks   
Solid Edge   
Autodesk Inventor   
Parasolid   
VISI   
Spaceclaim   
NX   OPTOPT
Catia 4   OPTOPT
Catia 5   OPTOPT
Creo Parametrik   OPTOPT
AlphaCAM 2014 - CAD Dosyası Gönderme
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
DXF, IGES 
WMF, EMF   
STL, VDA, Parasolid, Rhino, ACIS   
AlphaCAM 2014 - Görünüm
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Proje Yönetim Sayfası
Dinamik 3D Görünüm
Ters Görünüm
Kaplamalı/Tel Görünüm
Yakınlaştırma (Tümü, İçeri/Dışarı, Pencere, vb)
Mouse Tekerleği ile Yakınlaşıp/Uzaklaşma
Kaydırma
Mouse Orta Tuşu ile Kaydırma
Sınır Belirleme
Arkaplan Rengini Değiştirebilme
Bakış Açılarını Kaydedebilme
Seçilebilir Bakış Açısı
Yeni Görünüm Penceresi 
Çoklu Görünüm Pencereleri 
AlphaCAM 2014 – Görünüm Özellikleri
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Malzeme Kesimini Göster
Kesmeleri Göster
Adım Adım Modu
Güvenli Hareketleri Göster
Takım Tutucuyu Göster 
Draw Material/Fixtures as Solids  
Yüzeyleri Katmana Göre Renklendir  
Katı Modellemleri Tel Görünüm Olarak Göster   
Takım Açısını Göster    
AlphaCAM 2014 - CAD Geometri
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Hızlı Geometri 
Geometrileri Düzenleme/Listeleme 
Yardımcı Çizgi Modu 
Yazı Oluşturma ve Düzenleme 
Sanallaştırma (Ekran veya Tablet) 
Çizgi, Dikdörtgen 
Yaylar, Daireler 
Çokgen, Elips 
Daire Üzerinde Daireler 
İçe Kıvrılmış Yay 
Yuva Açma (Kapı Aynası vb..) 
Eşit Aralıklı Delikler 
Çevreleyen Dikdörtgen 
Spline Oluşturma ve Düzenleme 
Spline’ı Çizgi/Yay’a Çevirme 
Geometri için Resim Alma 
3D Polyline  
Geometri Makro Kaydedici   
AlphaCAM 2014 – Yüzey Oluşturma/Düzenleme
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Bölümlerden Yüzey Oluşturma  
2 Yaydan Swept Yüzey Oluşturma  
3 Yaydan Swept Yüzey Oluşturma  
3 Yaydan Coons Patch Oluşturma  
4 Yaydan Coons Patch Oluşturma  
Ruled Yüzey  
Revolution Yüzeyi  
2 Yüzey Arası Doldurma  
Üç-Köşe Yuvarlama  
Extruded Yüzey  
Düz Yüzey  
Break Intersecting Surfaces  
Yüzey Kontrol Noktalarını Düzenleme  
Un-Trim Surfaces  
Yüzeyleri Uzatma  
Yüzey Bulucu  
Yüzeylerden Kenar Çıkar  
STL Facets'e Çevirme  
AlphaCAM 2014 - Geometri/Takım Yolu Düzenleme
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Geri Al 
İeri Al 
Fabrikasyon (Kes, Kırp, Alan Sil, Çıkarma, Birleştirme, Üstüste Binme, Kesişme, Döngü, Panelleme) 
Koparma, Birleştirme 
Mesafe ile Koparma 
Trim, Uzatma 
Mesafe ile Uzatma 
Köşe Yuvarlama, Pahlama 
Offset  
Gruplama/Grubu Çözme 
Kesime Başlangıç Noktasını Belirleyebilme 
Manuel/Otomatik Kesim Sıralaması 
Geometri Sıra Yönetimi 
Obje Tiplerini Değiştirebilme 
2B Çoğaltma, Ölçekledirme, Stretch, Skew 
2B Taşıma, Kopyalama, Aynalama, Döndürme 
3B Taşıma, Kopyala, Aynalama, Döndürme  
Otomatik 2B/3B Modu  
OtoSıralama   
AlphaCAM 2014 - 3B
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Malzeme Belirleme 
Çalışma Alanı Belirleme  
Lokal Ekseni Yatay Yapabilme  
Panel Belirleme  
Panel Kenarlarını Gösterme  
Panel Kenarı Seçebilme  
Geometri Z Düzeylerini Ayarlayabilme  
Bölüm Oluşturabilme  
3B Parça Dönüşümü  
2B'dan 3B' a Proje  
Takım Yönlerini Ters Çevirme (Yüzeylerde)  
3B Polyline Düzenleme  
3B Projeden Yüzey, STL veya Düzlem'e- 3 Eksen  
Yüzey Kaplama (Wrap)- 3 Eksen  
Geometri Etrafını Kaplama ( Wrap) - 3 Eksen (Ana Düzlemler Etrafında)  
Z Değerini Nokta ile Düzenleyebilme   
3B Proje'den Katı'ya- 3 Eksen   
Katı Modellemede Kaplama ( Wrap) - 3 Eksen   
3B Projeden Yüzey, Katı Modelleme, STL veya Düzleme - 4/5 Eksen    
Yüzey/Katı Modelde Kaplama ( Wrap ) - 4/5 Eksen    
Geometri Etrafını Kaplama ( Wrap) - 4/5 Eksen    
AlphaCAM 2014 - Çalışma Alanları
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Çalışma Alanı Seçme/Gezinme 
Slice Through Work Volume  
X ve Y Eksenleri için 2 Çizgi  
Exiting Geometry  
Mevcut Çalışma Alanına Paralel  
Mevcut Çalışma Alanına Dik  
Mevcut Çalışma Alanını Ters Çevirme  
Aynı Çalışma Alanında, Farklı Orijin  
İsme Göre  
Noktalar Boyunca En Uygun Alan  
By Line Element Vector  
Normalden Görünüme  
Çalışma Alanı Orijini Ayarlama  
Çalışma Alanı Özelikleri  
Çalışma Alanlarını Sıralama  
Çalışma Alanı İptal Etme  
Katı Modellemeden Model Yüzeyine   
AlphaCAM 2014 - Araçlar
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Noktalar Arası Mesafe/Açı
Noktaların Koordinatları
Yay/Çember Çapı
X,Y veya Z için Eşit Snap  
Snap Noktaları 
Oto Snap Noktaları 
Points to Lines/Arcs 
Konturları Otomatik Kapama 
Common Line Removal 
Katlama/Açma   
Develop to Flat   
Parçaları Köprü ile Birleştir   
Link Adjacent Circles   
Geri Al    
İleri Al    
AlphaCAM 2014 - CAD Araçları
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Kullanıcı Tanımlı Katmanlar
Alphacam Katmanları
Ölçü Katmanı
Tarama 
Çizgi Tipini Belirleme 
Çizgi Tipini Düzenleme 
Çizgi Özellikleri 
Parçaları Saklama 
Tüm Parçaları Göster 
Ölçüledirmeyi Taşıma  
Büyütme  
AlphaCAM 2014 - Parametrik Çizim
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Sabitleme   
Yatay   
Dikey   
Uzunluk   
Radus   
Kesişme   
Dik   
Teğet   
Mesafe   
Açı   
Eşit Mesafe   
Eşit Uzunluk   
Paralel   
Eş Merkez   
Orta Nokta   
Sürükleme   
Z Düzeyi Sabitleri   
Sabitleri Görüntüle   
Çalışma Alanı Sabitleme   
Tüm Sabitleri Sil   
Tüm Değişkenleri Sil   
Oto Sabitleme   
Değişkenleri Düzenleme   
Yeni Parametre   
Yeni Formül   
Parametrelei/Formülleri Yeniden Sıralandırma   
Değişkenleri İçe Aktarma   
Parametrik Çizim İçe aktarma   
Parametrik Kurallar   
Solid Model Extraction
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Automatic Extraction   
Drillable Hole Extraction   
Hole Chamfer Extraction   
Contour from Picked Edges   
Contour Around Picked Edges   
Contour Through Current Work Plane   
Edge for Sawing   
Surfaces from Faces   
Projected Face Outline to Work Plane   
Z-Level Section   
3D Edge Extraction   
Edges from Face Outlines   
Profiles from Extended Edges   
Extract Solid Body Outlines   
Spun Outline Extraction   
AlphaCAM 2014 - Katı Model Araçları
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Yüzeyleri Ofsetleme   
Cap Holes   
Create Bounding Work Volume   
Delik Olarak Tanımlanmış Kontorları Silme   
Geometri Z Düzeylerini Sıfırlama   
Görünümü Ters Çevirme   
Set View Down Normal   
Parçayı Otomatik Hizalama   
Parça Hizalama   
Yüzey Rengi Belirleme   
Yüzeyleri Boyama   
Yüzey/Kenar/Nokta Detayları   
Parçayı Kontrol/Tamir Etme   
AlphaCAM 2014 - STL Araçları
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
STL Fasetlerini Polyline’a Çevirme  
STL Fasetlerini Silme  
STL’ yi Bölümlere Ayırma  
Yüzey Renklerini Tersine Çevirme  
3B Kenar Çıkarma  
Project Edges to Current Work Plane  
Çevreleen Geometri Oluşturma  
AlphaCAM 2014 - Nesting
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Ekrandan Gerçek Şekil Nestingi 
Ekrandan Dörtgensel Nesting 
Geometri Nestingi 
Takım Yolu Nestingi 
Manuel Nesting 
Onion Skinning 
Nesting Listesi Oluşturma/Düzenleme  
Nesting Listesinden Nesting Oluşturma  
Nesting Bilgilendirmesi  
Plaka Veritabanı  
Kalan Parçaları Veritabanına Kaydetme  
Parça veya Plakadan Alan Hesaplaması  
Nesting Bölgeleri  
Definable sheets with No-Nest Zones  
Kit Nesting  
Köprülü Nesting  
Control Nesting In Apertures  
AlphaCAM 2014 - Genel İşleme
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
İşleme Stilleri 
Otostil 
Kullanıcı Tanımlı Takım/Takım Kütüphanesi  
Takım Yönlerini Ayarlama 
Kapalı Geometrilerde Otomatik Takım Başlangıcı Ayarlama 
Route All Geometries 
Route Selected Geometries 
Route Partial Geometry 
Route Using Vertical Sides 
Pocket Using Z Contour Roughing Strategy, Including Waveform 
Tüm Geometrileri Boşaltma 
Seçili Geometrileri Boşaltma 
Dikey Kenarları Kullanarak Boşaltma 
Residual Pocketing 
Ek Temizleme İşlemi İle Boşaltma 
3B Oyma 
Manuel Takım Yolu 
Giriş/Çıkış Hareketleri 
Delik Delme 
Chamfer Holes 
Çoklu Delik (Çoklu Spindle Delik Bloğu) ++++
Kullanıcı Tanımlı Kod Ekleme  
Route Using Sloping Sides  
Route with Auto Z  
Oto Z ile Boşaltma İşlemi  
Residual Routing  
Helical Interpolation  
Dikey Testere ile Kesim  
Yayların Etrafında Dikey Testere Kesimi  
Drill/Tap Holes with Auto Z  
Chamfer Holes with Auto Z  
Pocket Using Sloping Sides  
3-Eksen Spline/Polyline İşleme  
Route Using Definable Profiled Sides  
Tanımlanabilir Profil Kenarları ile Boşaltma İşlemi  
Açık Elementleri Ayarlama  
Açık Elementlerde Üstüste Binmeyi Ayarlama  
Katı Takım   
Machine Holes   
Machine Holes with Auto Z   
Pocket Holes   
Pocket Holes with Auto Z   
Belirtilen Açıda Testere ile Kesim   
Geometri Elementi Üzerinde Testere Açısı Belirleme   
3B Giriş/Çıkış İşlemleri   
3B Yaklaşma İşlemleri   
4/5-Eksen Spline/Polyline İşleme    
İki Geometri Arası Kesim    
3D Surface Machining
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Z Contour Roughing, Including Waveform  
3-Axis  
4-Axis (XY/XZ/YZ rot with Fixed Vertical Tool Angle)  
Along Intersection   
4-Axis (XY/XZ/YZ rot with Tilted Tool Angle Support)    
5-Axis    
Machine Surface with Tool Side    
AlphaCAM 2014 - 3B Yüzey İşleme Stratejileri
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Paralel  
Silindirik Paralel  
Parametre Çizgileri   
Yatay Z Konturları   
Projected Contour   
Radial   
Spiral   
Rest Machining   
Drive Curves   
Flat Area Offset   
Helical Z   
Constant Cusp   
Z Contours + Flat Area Offset    
Z Contours - Steep Slopes    
Parallel - Shallow Slopes    
Parallel - Steep Slopes    
Silindir Biçiminde Profil İşleme    
3D STL Machining
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Z Contour Roughing, Including Waveform  
3-Axis ( * Aspire for Alphacam required for this feature witin Essential ) *
4-Axis (XY/XZ/YZ rot with Fixed Vertical Tool Angle)  
AlphaCAM 2014 - 3B STL İşleme Stratejileri
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Paralel ( * Essential Versiyonu için Aspire Eklentisi Gereklidir ) *
Silindirik Paralel  
AlphaCAM 2014 – 3B Katı/STL İşlemeleri
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Z Contour Roughing, Including Waveform   
3-Eksen   
4-Axis (XY/XZ/YZ rot with Fixed Vertical Tool Angle)   
4-Axis (XY/XZ/YZ rot with Tilted Tool Angle Support)    
5-Eksen    
AlphaCAM 2014 – 3B Katı/STL İşleme Stratejileri
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Yatay Z Kontoru   
Paralel   
Projected Contour   
Radial   
Spiral   
Rest Machining   
Drive Curves   
Flat Area Offset   
Helical Z   
Cylindrical Parallel   
Constant Cusp   
Z Contours + Flat Area Offset    
Z Contours - Steep Slopes    
Parallel - Shallow Slopes    
Parallel - Steep Slopes    
Cylindrical Profiling    
AlphaCAM 2014 - İşleme Verisi Düzenleme
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Proje Yönetimi ile Operasyonları Sıralama
Nesting Yapılmış Plakada Operasyonları Sıralama
Takım Yolu Verisi
İşleme Verisini Hızlı Düzenleme Özelliği
Proje Yönetimi İle Operasyonları Düzenleme 
Proje Yönetimi İle Özel Düzenleme 
Takım Yolu Güncelleme 
Proje Yönetimi İle Operasyonları Ayrı Ayrı Güncelleyebilme 
Proje Yönetimi İle Varolan Operasyonu Kopyalamav 
Move Machined Geometry to Own Operation via Project Manager 
Adjust Rapid Positioning Moves 
Destek Etiketi Ekleme/Silme (Manuel ve Otomatik) 
Takım Yolunu Tersine Çevirme 
Köşelerde Hız Ayarlayabilme 
Takım Yolu Boyunca Hız Ayarlayabilme  
Takım Yolu boyunca Z Değerini Nokta İle Düzeltme  
Boşaltma İşlemleri için Başlangıç Noktası Belirleme  
Otomatik Takım Osilasyonu  
Convert 3D Tool Path to Helical Arcs   
Automatic Rapid Manager  
5 Eksen Takım Yollarına Otomatik Destek Etiketi Ekleme     
Takım Açısını Düzenleme    
5-Eksen Takım Yolu Düzenleme    
Pürüzsüz 5-Eksen Takım Yolu    
4/ 5-Eksen Takım Yolu Optimizasyonu    
AlphaCAM 2014 - Tool Axis Conversion
</strong>
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Dikeye veya Work Plane Çevirme   
3-Eksen   
4-Eksen (XZ/YZ rot)    
5-Eksen    
Noktadan    
Eksenden    
Confine with Boundary    
Normal to Curve(s)    
Normal to Surfaces    
Normal to Solid Model Bodies    
Normal to Solid Model Faces    
AlphaCAM 2014 - Kapamalar
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Kapama Belirleme  
Kapamaları Taşıma   
Kapama Düzenleme   
Başlangıç Yeri Belirleme   
Mevcut Pozisyonları Kaydetme   
Kapamaları Açma/Kapatma   
AlphaCAM 2014 - Makine Konfigürasyonu
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Makine Açma/Kaydetme  
Makine Temizleme  
Varsayılan Makine Belirleme/Sıfırlama  
Makine Konfigürasyonu Belirleme  
Takım Ev Pozisyonu Belirleme  
Define Lines for Rotational Axes  
Makine Bileşeni Tanımlama   
Güvenli Alan Belirleme   
Makinede Parça Taşıma   
Makinede Parça Döndürme   
AlphaCAM 2014 - Simülasyon
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Simülasyon
Katı Simülasyon 
Sectioning in XY, Z 
Full Makine Simülasyonu   
AlphaCAM 2014 – CAD’den CAM’e
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
CAD to CAM 
AlphaCAM 2014 - Uygulamalar için Visual Basic (VBA)
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Eklentileri Kapatma/Açma 
Makro Çalıştırma 
Çalıştırmak için VBA Projesi Açma 
Düzenleme için VBA Projesi Açma    
Yeni VBA Projesi Oluşturma   
Düzenleme için VBA Postu Açma   
Entegre VBA Editörü   
AlphaCAM 2014 - Diğer Özellikler
 Shop FloorEssentialStandardAdvancedUltimate
Alphacam için Aspire Programı OPTOPTOPTOPT
Otomatik Parametrik Üretim (APM)   OPTOPT
CDM Parametrik Kapak Üretim Programı (CDM) OPTOPTOPTOPT
OPT: Esktra maliyeti var
+: Eklenebilir
Ürünlerimiz
Copyright @ 2013 Fsd Yazılım